Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: RIAL - Dizajn: X10 5,0 x 19
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
BMW 5/112 43 66,7
00328230