Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: RIAL - Dizajn: M12 9,0 x 19
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 20 66,6
00334854
MERCEDES 5/112 20 66,6
00334854
MERCEDES 5/112 20 66,6 - Zadnja os
00334923HA
MERCEDES 5/112 20 66,6 - Zadnja os
00334860HA
MERCEDES 5/112 49 66,6 - Zadnja os
00335890HA
MERCEDES 5/112 49 66,6 - Zadnja os
00335844HA
MERCEDES 5/112 49 66,6 - Zadnja os
00334858HA
MERCEDES 5/112 49 66,6 - Zadnja os
00334918HA
PORSCHE 5/112 20 66,6
00334854