Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: RIAL - Dizajn: M10 9,5 x 19 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 25 66,6
00328023
MERCEDES 5/112 25 66,6 - Prednja os
00329261VA
MERCEDES 5/112 25 66,6
00328023
MERCEDES 5/112 25 66,6 - Zadnja os
00331002HA
MERCEDES 5/112 54 66,6 - Zadnja os
00331005HA
MERCEDES 5/112 54 66,6 - Zadnja os
00329262HA